Stockholms framtid

Christina Alvendal kommer till Kolgrillen i Liljeholmen om pratar om Stockholms framtid i ett lokalt perspektiv. Välkommen att vara med och lyssna! Ungefärlig starttid