Stadsdelsnämndsmöte i Älvsjö

Kom och var med på den öppna delen mellan kl 18-19. Vi ses på Medborgarkontoret i Älvsjö!