Stadsdelsnämndsmöte i Älvsjö

Välkommen att framföra dina synpunkter till Älvsjö stadsdelsnämnd mellan kl 18-19!