Stadsdelsnämndsmöte i Älvsjö

Välkommen att framför dina synpunkter till Älvsjö stadsdelsnämnd mellan kl 18-19.