Kvinnor och politik

Krävs det extra mod för en kvinna att engagera sig politiskt med rådande arbetsformer? Vi träffas i Riksdagshuset. Kostnad 40 kr. Margareta Cederfelt och Torbjörn Erbe håller i aktiviteten. OSA senast fem dagar innan aktiviteten till brannkyrka@moderat.se .