Styrelse och adjungerade 2019

Ordförande Johan Nilsson
Mobil: 070 864 10 00
jo.nilsson@telia.com

Vice ordförande Matilda Pulls
Mobil: 070-740 11 21
matildapulls@hotmail.com

Andre vice ordförande Torbjörn Erbe
Mobil: 0707-78 82 40 alt. 08-882010
torbjorn.erbe@moderaterna.blog

Sekreterare Robert Stahre

Medlemsansvarig Birgitta Stjärneback
Mobil: 0735-31 30 02
birgitta.stjarneback@gmail.com

Kassör Peter Odentun
Mobil: 0707-31 63 52
peter.odentun@gmail.com

Kampanjledare Mikael Nilsson

Materialansvarig kampanjer Lennart Bengtsson
Mobil: 070-854 67 90
lennartibengtsson@hotmail.com

Utbildningsansvarig Weronica Bergström

Webbansvarig/information se ordförande och andre vice ordf.

Charlotte Broberg
Bostad: 08-93 77 22
charlotte.broberg@moderaterna.se

Klubbmästare Berthold Gustavsson

Ledamot Margareta Cederfelt

Ledamot Hans Breismar hans.breismar@gmail.com

Adjungerade till styrelsen

Olle Andretzky
Mobil: 076-825 28 46
oay@telia.com

Jane Gustavsson
Mobil: 0701-47 95 62
jane.gustavsson@moderat.se

Revisorer
Revisor ordinarie
Olle Andretzky
Mobil: 070- 764 99 80
oay@telia.com

Valberedningen
Olle Andretzky, sammankallande
Mobil: 070- 764 99 80
oay@telia.com

Jane Gustavsson, Kjell Alenius

Ombud till Moderaternas företagarråd
Kjell Alenius

Ombud till Moderata Seniorer
Torbjörn Erbe och Birgitta Stjärneback

Ombud till Moderata Kvinnor
Birgitta Persson med Anita Gülich som ersättare.

Ombud/kontakt med Moderata Ungdomsförbundet (MUF)
Viktor Siljevik och Peter Strandberg

Ombud och ersättare till förbundsstämman
Ordinarie ombud: Johan Nilsson, Torbjörn Erbe, Robert Starhe, Margareta Cederfelt, Mikael Nilsson, , Mikael Nilsson, Hans Breismar, Berthold Gustavsson.
Ersättare: Johan Ericson, Jane Gustavsson,  Peter Odentun, Birgitta Person, Matilda Pulls, Birgitta Stjärneback, Weronica Bergström.

Ombud och ersättare till studieförbundet Medborgarskolan
Ordinarie ombud: Mikael Nilsson.
Ersättare: Berthold Gustavsson.

Älvsjö stadsdelsnämnd
O
rdförande Johan Nilsson
Ledamöter: Torbjörns Erbe, Matilda Pulls, Birgitta Stjärneback.
Ersättare:  Olle Andretzky Robert Starhre, Henrik Lundberg och Weronica Bergström.